Kaip pirkti?

Norėdami pirkti leidinių prenumeratą arba KNYGĄ, pasirinkite norimą leidinį, knygą ("Dzūkų žinios", "Dainavos žodis" arba leidinių paketą "Dzūkų žinios"+"Dainavos žodis") arba norimą KNYGĄ. Prie leidinių yra nurodyti ir prenumeratos metai (einamieji arba ateinantys metai).

Pasirinkę leidinį, pasirinkite ir prenumeratos trukmę - 1, 2,3, 6 ar 12 mėn. Jei norite prenumeruoti ir einamiesiems metams, ir ateinantiems - pasirinkite einamųjų metų laikotarpį ir spauskite "Įdėkite prenumeratą į krepšelį", tada grįžkite į pagrindinį puslapį, pasirinkite ateinančių metų prenumeratos laikotarpį ir taip pat įdėkite prenumeratą į pirkinių krepšelį. 

Eikite į pirkinių krepšelį, kad pabaigti pirkimo procedūrą. 

Pildant kontaktinę informaciją, būtinai nurodykite pilną adresą, kuriuo norite, kad spauda, ar knyga būtų pristatoma. 

Kai būna paskelbta prenumeratos akcija, ji paprastai būna tik ateinantiems metams ir tik užsakant 12 mėnesių. Akcijos kaina galioja tik teritorijų Dzūkijos regione adresatams.